Veiligheidsplan

Veiligheid vinden wij zeer belangrijk. Alle vormen van agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten in of direct buiten de school willen we voorkomen. We streven naar een positief leef- en leerklimaat waarin alle leerlingen en medewerkers zich veilig voelen. Hoe wij dit realiseren, kunt u lezen in ons Veiligheidsplan.