MR

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school en kan bijvoorbeeld voorstellen doen, advies geven of toestemming  geven voor plannen. De MR komt een aantal keer per jaar bijeen op school. U kunt een keer vrijblijvend deelnemen aan de openbare MR-vergaderingen. Meldt u zich dan aan via spinaker.vsodenhelder@ronduitonderwijs.nl of 0223 – 68 42 55.

Daarnaast kent de stichting Ronduit Onderwijs (waar De Spinaker VSO Den Helder onder valt) een GMR: een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Momenteel heeft de GMR verschillende vacatures. Dus wil je graag meedenken over onze organisatie? Heb je affiniteit met (basis)onderwijs? En wil jij ook inspraak? Solliciteer dan snel!

Vacature GMR