De Spinaker VSO Den Helder

De Spinaker Den Helder is een school die onderwijs geeft aan jongeren met gedragsproblematiek in de leeftijd vanaf 12 jaar. Door deze gedragsproblematiek komen deze jongeren niet goed tot leren binnen het reguliere onderwijs.

Onze leerlingen hebben toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig om in aanmerking te komen voor deze vorm van onderwijs. Het merendeel van onze leerlingen komt bij ons via het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland 

Laatste nieuws
Volledig nieuwsarchief ›
Onze waarden


Veiligheid
Structuur
Verantwoordelijkheid
Respect