Pedagogisch klimaat

We willen dat onze leerlingen met een goed gevoel terugkijken op hun middelbare- en schooltijd op De Spinaker. Daarom creëren wij een sterk pedagogisch klimaat, waarin leerlingen het beste uit zichzelf halen.

School Wide Positive Behaviour Support

Voor onze leerlingen is een gevoel van veiligheid heel belangrijk. Daarom werken we volgens de methode School Wide Positive Behaviour Support: SWPBS. Hiermee maken we alle leerlingen duidelijk welk gedrag we verwachten in en om de school. We geven vooral aandacht aan positief, gewenst gedrag. Van kritiek op ongewenst gedrag leren onze leerlingen niet hoe het wél moet. Duidelijke complimenten voor prettig gedrag werken heel goed. Met elkaar hebben we afspraken en regels (gedragsverwachtingen) gemaakt, die op posters in school te vinden zijn. Onze medewerkers leven deze afspraken voor en bekrachtigen het positieve gedrag van hun leerlingen. Leerlingen kunnen bij goed gedrag een beloning verdienen voor zichzelf of voor de hele klas, zoals het doen van activiteiten, spelletjes of uitjes naar keuze. U vindt meer informatie over SWPBS in onze Schoolgids.

Klik hier voor de schoolgids

Kernwaarden

Naast de SWPBS-methode werken we volgens deze vier kernwaarden:

Respect

We stimuleren je om gedrag te laten zien dat past in onze sociale omgeving. Je krijgt veel gelegenheid om je gedrag te evalueren en bij te sturen, samen met je mentor. Zo zien we jouw talenten, mogelijkheden én grenzen.

Structuur

Je ervaart bij ons rust en regelmaat zodat je je optimaal kunt ontwikkelen. Je leert vertrouwen op je eigen kunnen en mag trots zijn op jezelf!

Veiligheid

We willen je, in een veilige omgeving waar je gezien en gehoord wordt, helpen aan meer motivatie voor je toekomst. Wat zijn je dromen en wat is jouw toekomstperspectief? Als je weet wat je wilt, ben je meer gemotiveerd om dat doel te bereiken.

Verantwoordelijkheid

Je wordt bij ons eigenaar van je leerproces. Je bent verantwoordelijk voor je gedrag, je taalgebruik, je spullen en die van een ander. Met elkaar zorgen we er zo voor dat we het leuk en gezellig houden op school. Je leert de regie nemen over je schoolcarrière door je eigen leerdoelen te bepalen. Je krijgt de verantwoordelijkheid die past bij jouw groei.

Pedagogisch medewerker

Eric is onze pedagogisch medewerker, die leerlingen ondersteunt in hun sociale ontwikkeling. Hij is voor de leerlingen een rustgevende factor, naar wie ze altijd toe kunnen gaan als er iets is. Eric is de brug tussen docenten en leerlingen en bemiddelt als dat nodig is. Hij is ook antipestcoördinator en verzuimcoördinator.

Switch

Op sommige momenten is het pedagogisch klimaat in de klas niet voldoende om gewenst gedrag te laten zien. De leerling kan dan gebruikmaken van de ‘Switch’. Dit is een klein lokaal in de school waar hij of zij korte tijd tot rust kan komen en kan herstellen. Met een leerkrachtondersteuner reflecteert de leerling het gedrag en kunnen eventueel bepaalde leerdoelen worden gesteld. Daarna vervolgt hij de les in de klas weer. De leerling groeit zo in eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Rossi, de schoolhond!

Onze school heeft een speciale gast, namelijk onze schoolhond Rossie. Deze Franse buldog helpt leerlingen met hun gedrag. Ze voelen zich vaak snel weer goed door het knuffelen en spelen met de hond.