Praktisch

Op onze school gaan we respectvol met elkaar om; verbale of fysieke agressie is verboden. Om onze school voor iedereen een fijne omgeving te maken, gelden deze regels:

 • Ik volg altijd de instructie(s) op van de docenten, begeleiders en leidinggevenden van De Spinaker.
 • Ik reageer en spreek rustig en vriendelijk.
 • Ik ben op tijd op school. Ben ik te laat, dan meld ik mij bij de Switch.
 • Ik blijf onder lestijd in de klas.
 • Ik ga goed gekleed naar school. Mijn buik, billen en borst zijn bedekt. Mijn pet is af en mijn jas hangt aan de kapstok.
 • Ik draag sportkleding tijdens de sportlessen en gepaste kleding en schoenen in de praktijklokalen.
 • Ik eet en drink op de daarvoor bestemde plekken en tijden.
 • Ik ga op een goede manier om met voedsel, spullen en meubels. Bijvoorbeeld: Ik zit op een stoel aan tafel.
 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag en voor mijn omgeving.
 • Ik lever mijn mobiele telefoon, andere elektronische apparaten en rookwaren in bij mijn mentor.
 • Ik ben verantwoordelijk voor overige meegebrachte spullen.
 • Ik blijf van andermans spullen af.
 • We zijn een rookvrije school; ik rook niet in en om de school.

Een overzicht van alle regels en afspraken vind je in onze schoolgids.

 

Afspraken praktijkvakken

Voor koken, techniek en handvaardigheid gelden deze afspraken voor de veiligheid en hygiëne:

 • Ik draag een lange broek en dichte schoenen.
 • Leerlingen met lang haar maken hun haar vast met een elastiekje.

Mobiele telefoon en smartwatches

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de school: ook niet op ‘stil’ of uitgeschakeld. Je levert ’s morgens je telefoon of smartwatch in bij je mentor, in vliegtuigmodus of uitgeschakeld. Aan het eind van de dag krijg je je eigendom weer terug. Als je onverhoopt toch betrapt wordt met een telefoon of smartwatch wordt deze voor een week ingenomen door je mentor. Je ouders kunnen je telefoon na die week weer afhalen. Wij gaan er vanuit dat iedere leerling in het bezit is van een telefoon en deze dan ook ’s morgens inlevert. Als je geen telefoon bezit, kunnen je ouders dit schriftelijk aangeven bij de mentor.

We zijn een gamevrije school. Spelcomputers blijven dus thuis! Hetzelfde geldt voor muziekapparatuur.

Te laat komen/afwezigheid

 • Je bent uiterlijk om 08.45 uur in de klas. De school gaat weer uit om 14.45 uur.
 • Kom je toch te laat, dan meld je je bij de Switch. Als je drie keer te laat bent, volgt er een gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s).
 • Wanneer je heel vaak zonder goede reden te laat komt (ongeoorloofd verzuim), melden we dat bij de leerplichtambtenaar.
 • Bij hoog ziekteverzuim krijg je, na een oudergesprek, een oproep van de schoolarts voor een gesprek.

 

Roken

Wij zijn een rookvrije generatie. In en om de school mag je niet roken. Je levert je rookwaren ’s morgens in bij je mentor. Aan het eind van de dag krijg je ze weer terug.

Eten en drinken

We eten tijdens pauzemomenten met de docent in de klas; van 10.30 uur tot 10.45 uur of van 10.45uur tot 11.00 uur en van 12.30 uur tot 12.45 uur of van 12.45 tot 13.00 uur, afhankelijk van de pauzetijden van jouw klas. Voor een goede prestatie op school is het nodig dat je gezond eet en drinkt. Koek, snoep, chips, energydrink en frisdrank zijn niet toegestaan op school.

Geld

Voor je eigen veiligheid mag je maximaal € 10,- bij je hebben. Als blijkt dat een leerling meer geld bij zich heeft, neemt de mentor contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Schoollaptop

Je werkt op een laptop van school, waarvan de docent het beeldscherm en je leerprestaties kan volgen. De schoollaptop gebruik je alleen voor schooldoeleinden.

Schoolbenodigdheden

Voor onze school heb je nodig:

 • Een gymbroek en gymschoenen met lichte zolen, geschikt voor binnensport.
 • Een goedgevulde etui met pennen, potloden, gum, passer, geodriehoek, schaar, plakband, kleurpotloden en liniaal.
 • Een stevige multomap met tabbladen, gelinieerd papier en papier met grote ruiten (1 cm bij 1 cm).
 • Een goedwerkende rekenmachine (Casio-FX).
 • Kaftpapier.

Als je geen sportkleding en/of de juiste schoenen bij je hebt, kun je niet meedoen met de sportlessen. Wij vinden sport een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het is bovendien een wettelijk verplicht onderdeel. Als je regelmatig de sportlessen mist omdat je je spullen niet op orde hebt, krijg je een onvoldoende voor gym op je rapport – waardoor je zelfs kunt blijven zitten. Bovendien is het niet deelnemen aan de sportlessen ongeoorloofd verzuim. Het op de juiste dag meenemen van sportkleding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Schoolboeken

Leerlingen van een VSO-school hebben geen recht op een gratis boekenpakket. Om ouders niet op hoge kosten te jagen, schaffen wij de boeken van ons reguliere schoolbudget aan en hergebruiken wij die ieder jaar. Het is dus belangrijk dat iedereen zorgvuldig met de boeken omgaat, zodat wij er lang gebruik van kunnen maken.

Gebruik van de boeken

Aan het begin van het schooljaar krijg je een boekenpakket van school. Zowel leerlingen als ouders tekenen voor het gebruik hiervan. Je moet deze boeken kaften en op een vaste plek in het lokaal zetten. De boeken mogen zonder toestemming de school niet verlaten! Meer informatie over de vergoeding vind je terug in de Schoolgids.