Vertrouwenspersoon

Als u geen oplossing voor uw probleem kunt vinden met de directe medewerker(s) en de directie of als er iets niet prettig gaat, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Die is er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. De vertrouwenspersoon heeft een speciale opleiding gevolgd en gaat vertrouwelijk om met uw klacht. Zij zal geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn.

U kunt terecht bij de interne vertrouwenspersonen van onze school of bij de externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Alle contactgegevens vindt u de brochure Klachten en problemen onder ‘Ouders’ op www.ronduitonderwijs.nl