Ontwikkelingsperspectiefplan

Binnen zes weken na de start op school wordt er voor elke leerling een start-ontwikkelingsperspectiefplan (start-OPP) vastgesteld.

Dit plan is de basis voor het onderwijs en de ondersteuning van de leerling, gebaseerd op persoonlijke pedagogische en didactische behoeften. We houden hierbij rekening met de capaciteiten, ondersteuningsbehoeften, onderwijsgeschiedenis en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het start-OPP moet binnen zes weken na de start op school door de leerling en ouder(s)/verzorger(s) worden getekend voor akkoord. In dit OPP staan:

  • Het uitstroomprofiel
  • De uitstroombestemming
  • De beoogde resultaten
  • Het integratief beeld (algemeen beeld over de ontwikkeling van de leerling)
  • De bevorderende en belemmerende factoren om onderwijs te volgen
  • De ondersteuningsafspraken om het onderwijs mogelijk te maken
  • De doelen voor het onderwijs, de stage en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Het OPP wordt twee keer per jaar met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) besproken en daar waar nodig bijgesteld. Dit gebeurt medio januari/februari en tijdens de eindevaluatie in juni/juli. Het OPP blijft samen met de coachingsgesprekken met de mentor de leidraad tijdens de hele schoolcarrière.