Vertrouwenspersoon

Is er iets aan de hand op school? Als je geen oplossing voor je probleem kunt vinden met de directe docenten, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school. Op onze school is dat Merel, de orthopedagoog. De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een vertrouwenspersoon kan met je meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met jou iemand benaderen om te bemiddelen. De vertrouwenspersonen hebben een speciale opleiding gevolgd en gaan vertrouwelijk om met je klacht. Zij zullen geen actie ondernemen zonder jouw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft.

Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon via jouw mentor, met Merel zelf of via de directie van de school.