Reglement schooldiploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet een goed portfolio gemaakt hebben, genoeg op school geweest zijn en een examengesprek voeren.

Vanaf 2022 is het op de Spinaker mogelijk voor uw zoon of dochter om op te gaan voor het VSO-diploma, als uw kind is geplaatst in het uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid.We zetten hieronder de belangrijkste zaken voor u op een rij. Om in aanmerking te komen dient uw kind in het bezit te zijn van een examendossier. Dit wordt tijdens het laatste schooljaar opgebouwd.

Het examendossier van uw kind bestaat uit de volgende onderdelen:

OnderwijsdeelnameEen deelname van tenminste 95% aan het onderwijs (en stage) in het laatste schooljaar, binnen de mogelijkheden van uw kind.

 

Het portfolioHet portfolio bestaat uit vier onderdelen:

  1. Praktijkvorming (arbeidstoeleiding en competenties)

  2. Presentatie van ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’

  3. Kernvakken

  4. Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming

De voortgang wordt bijgehouden in de portfolio van de leerling. Wanneer aan bovenstaande onderdelen is voldaan volgt een uitnodiging voor het examengesprek.

Examengesprek

Tijdens het examengesprek presenteert uw kind het portfolio. De presentatie en de presentatievorm zijn passend binnen de mogelijkheden van de leerling. Er wordt dan stilgestaan bij wat hij of zij heeft geleerd en wat de plannen zijn voor de toekomst.Wanneer alle onderdelen voldoende zijn doorlopen reiken we aan het einde van dit schooljaar het schooldiploma uit!

Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag. Neemt u in dat geval contact op met de mentor van uw kind.