Pedagogisch klimaat

Fijn & Veilig op school

Wij vinden het belangrijk dat jij straks terug kunt kijken op een fijne tijd op je middelbare school. We willen dat je je prettig en veilig voelt op De Spinaker. Dan kun je het beste uit jezelf halen en je concentreren op je schoolwerk. We werken volgens de methode School Wide Positive Behaviour Support: SWPBS. Dit betekent dat we met elkaar afspraken en regels maken over gewenst gedrag in de school. Die afspraken vind je duidelijk op posters in de school terug en de docenten helpen je eraan herinneren. Laat je positief gedrag zien? Dan kun je een paars bandje verdienen. Deze bandjes kun je uiteindelijk inruilen voor een individuele- of groepsbeloning. De keuzelijst met beloningen stelt de klas aan het begin van het schooljaar samen met jouw mentor vast.

Kernwaarden

Je komt op onze school ook deze vier kernwaarden tegen:

Respect

We stimuleren je om gedrag te laten zien dat past in onze sociale omgeving. Je krijgt veel gelegenheid om je gedrag te evalueren en bij te sturen, samen met je mentor. Zo zien we jouw talenten, mogelijkheden én grenzen.

Structuur

Je ervaart bij ons rust en regelmaat zodat je je optimaal kunt ontwikkelen. Je leert vertrouwen op je eigen kunnen en mag trots zijn op jezelf!

Veiligheid

We willen je, in een veilige omgeving waar je gezien en gehoord wordt, helpen aan meer motivatie voor je toekomst. Wat zijn je dromen en wat is jouw toekomstperspectief? Als je weet wat je wilt, ben je meer gemotiveerd om dat doel te bereiken.

Verantwoordelijkheid

Je wordt bij ons eigenaar van je leerproces. Je bent verantwoordelijk voor je gedrag, je taalgebruik, je spullen en die van een ander. Met elkaar zorgen we er zo voor dat we het leuk en gezellig houden op school. Je leert de regie nemen over je schoolcarrière door je eigen leerdoelen te bepalen. Je krijgt de verantwoordelijkheid die past bij jouw groei.

Pedagogisch medewerker

Je kunt op onze school ook altijd terecht bij Eric. Hij is onze pedagogisch medewerker, naar wie je toe kunt gaan als er iets is of naar wie je toegaat op verzoek van de docent. Hij helpt je met je sociale vaardigheden of als je even vastloopt in de klas. Eric kan je ook helpen met het maken van de juiste keuzes of als je het lastig vindt bij een docent. Hij is ook onze anti-pestcoördinator, die je kan begeleiden bij pestsituaties, en verzuimcoördinator, die bijhoudt wanneer je niet op school bent.

Switch

Op sommige momenten lukt het even niet in de klas en heb je rust nodig. Je mag dan, soms ook op verzoek van de docent, gebruikmaken van de ‘Switch’. Dit is een klein lokaal in de school waar je korte tijd tot rust kunt komen en kunt herstellen. Met een begeleider kijk je wat er misging en waarom. Daarna kun je weer terug naar je klas en blijft de relatie met je docent goed. Het is ook mogelijk dat je Eric, de pedagogisch medewerker, even helpt met kleine klussen in en om de school en daarna weer teruggaat naar je klas. Zo denken we met je mee in wat jij nodig hebt om te leren. Je groeit zo in eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Rossie, de schoolhond!

Onze school heeft een speciale gast, namelijk onze schoolhond Rossie. Deze Franse buldog is er om jou te helpen als je moeilijkheden ervaart of even rust nodig hebt. Je voelt je vaak snel weer goed na het knuffelen en spelen met Rossie.