Aanmelden

Leerlingen kunnen op elk moment instromen op onze school. Zij hebben altijd een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De aanmeldingen kan worden gedaan door het Samenwerkingsverband (SWV) Noord-Holland, door andere SWV’s en door ouder(s)/verzorger(s). Wilt u weten of De Spinaker een passende plek is? Dan kunt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen via 0223 – 68 42 55.

Let op: inschrijven voor het nieuwe schooljaar kan tot uiterlijk 30 juni. Inschrijven die we na 30 juni ontvangen, kunnen pas in september (na de zomervakantie) worden behandeld.

Wilt u meer weten over de wijze waarop we leerlingen aannemen? Lees dan het aannamebeleid van onze school.

Wanneer de wensen en behoeften van uw kind aansluiten bij onze mogelijkheden, kunt u de aanmeldingsprocedure volgen. Deze verloopt als volgt:

  1. Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, moeten door de school van herkomst worden aangemeld bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Holland.
  2. Het Samenwerkingsverband bepaalt of er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven.
  3. Ouders/verzorgers kunnen ook zelf nieuwe leerlingen aanmelden bij onze school. Zij moeten dan een geldige Toelaatbaarheidsverklaring meesturen. De school van herkomst moet deze TLV voor hun leerlingen aanvragen bij het Samenwerkingsverband.
  4. Daarna vult u het aanmeldformulier in en retourneert u deze.
  5. Elke leerling die wordt aangemeld, wordt eerst besproken in de Commissie van Begeleiding. Dit CvB bestaat uit een ondersteuningscoördinator, orthopedagoog/psycholoog, de directeur en/of teamleider. De CvB besluit of de aanmelding gehonoreerd wordt en in welke groep de leerling geplaatst wordt.
  6. Voor elke nieuwe leerlingen vragen wij het leerlingdossier en eventuele extra informatie over presteren en functioneren op bij de school van herkomst. Bij een positief besluit door de CvB volgt een kennismaking met de school.
  7. We plannen een kennismakingsgesprek met uw kind, de ouders/verzorgers en de coördinator en/of orthopedagoog. We gaan dieper in op wat uw kind nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling en op de motivatie voor deze school.
  8. Zodra de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar ontvangen zijn gaan we over tot plaatsing. Overstijgen de aanmeldingen de capaciteit van onze school, dan hanteren we een wachtlijst en zoeken we met het samenwerkingsverband naar een passende oplossing. 
  9. Bij plaatsing aan de start van het schooljaar krijgt uw kind een kennismakingsgesprek met de mentor. Zo laten we de start goed verlopen. Ook tekent uw kind documenten over bijvoorbeeld de schoolregels, medicijngebruik en het gebruik van beeldmateriaal. Daarna is uw kind van harte welkom.

Wij hopen dat uw kind een fijne tijd op onze school heeft!