Schoolplan

In ons Schoolplan leest u onze speerpunten en ambities om ons onderwijs de komende jaren te blijven versterken. We blijven niet alleen kwalitatief en passend onderwijs bieden aan onze leerlingen, maar besteden ook aandacht aan het pedagogische klimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Elk jaar maken we vanuit het Schoolplan een specifiek plan voor het lopende schooljaar. In dit Jaarplan staat meer specifiek beschreven waaraan we dat schooljaar werken.