Praktische informatie

Op onze school gaan we respectvol met elkaar om; verbale of fysieke agressie is verboden. Om onze school voor iedereen een fijne omgeving te maken, gelden deze regels:

 • De leerling volgt altijd de instructie(s) op van de docenten, begeleiders en leidinggevenden van De Spinaker.
 • De leerling reageert en spreekt rustig en vriendelijk.
 • De leerling is op tijd op school. Is de leerling te laat, dan meldt de leerling zich bij de Switch.
 • De leerling blijft onder lestijd in de klas.
 • De leerling gaat goed gekleed naar school. De buik, billen en borst zijn bedekt. Een pet is af en de jas hangt aan de kapstok.
 • De leerling draagt sportkleding tijdens de sportlessen en gepaste kleding en schoenen in de praktijklokalen.
 • De leerling eet en drinkt op de daarvoor bestemde plekken en tijden.
 • De leerling gaat op een goede manier om met voedsel, spullen en meubels. Bijvoorbeeld: De leerling zit op een stoel aan tafel.
 • De leerling is verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag en voor de omgeving.
 • De leerling levert zijn of haar mobiele telefoon, andere elektronische apparaten en rookwaren in bij de mentor.
 • De leerling is verantwoordelijk voor overige meegebrachte spullen.
 • De leerling blijft van andermans spullen af.
 • We zijn een rookvrije school; de leerling rookt niet in en om de school.

Een overzicht van de regels en afspraken vindt u ook in onze schoolgids.

 

Afspraken praktijkvakken

Voor koken, techniek en handvaardigheid gelden deze afspraken voor de veiligheid en hygiëne:

 • De leerling draagt een lange broek en dichte schoenen.
 • Leerlingen met lang haar maken hun haar vast met een elastiekje.

Mobiele telefoon en smartwatches

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de school: ook niet op ‘stil’ of uitgeschakeld. De leerling levert ’s morgens de telefoon of smartwatch in bij de mentor, in vliegtuigmodus of uitgeschakeld. Aan het eind van de dag krijgt hij of zij het eigendom weer terug. Als de leerling onverhoopt toch met een telefoon of smartwatch gezien wordt, volgt er een gesprek met de ouders en de leerling. Wij gaan er vanuit dat iedere leerling in het bezit is van een telefoon en deze dan ook ’s morgens inlevert. Als de leerling geen telefoon bezit, kunnen de ouders dit schriftelijk aangeven bij de mentor.

We zijn een gamevrije school. Spelcomputers blijven dus thuis! Hetzelfde geldt voor muziekapparatuur.

Te laat komen/afwezigheid

 • De leerling is uiterlijk om 08.45 uur in de klas. De school gaat weer uit om 14.45 uur.
 • Komt de leerling toch te laat, dan meldt hij of zij zich bij de Switch. Als de leerling drie keer te laat is, volgt er een gesprek met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).
 • Wanneer de leerling heel vaak zonder goede reden te laat komt (ongeoorloofd verzuim), melden we dat bij de leerplichtambtenaar.
 • Bij hoog ziekteverzuim krijgt de leerling, na een oudergesprek, een oproep van de schoolarts voor een gesprek.

Roken

Wij zijn een rookvrije generatie. In en om de school mag de leerling niet roken. Hij of zij levert de rookwaren ’s morgens in bij de mentor. Aan het eind van de dag krijgt de leerling ze weer terug.

Eten en drinken

We eten tijdens pauzemomenten met de docent in de klas; van 10.30 uur tot 10.45 uur of van 10.45uur tot 11.00 uur en van 12.30 uur tot 12.45 uur of van 12.45 tot 13.00 uur, afhankelijk van de pauzetijden van de klas. Voor een goede prestatie op school is het nodig dat de leerling gezond eet en drinkt. Koek, snoep, chips, energydrink en frisdrank zijn niet toegestaan op school.

Geld

Voor de eigen veiligheid mag de leerling maximaal € 10,- bij zich hebben. Als blijkt dat een leerling meer geld bij zich heeft, neemt de mentor contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Schoollaptop

De leerling werkt op een laptop van school, waarvan de docent het beeldscherm en de leerprestaties kan volgen. De schoollaptop gebruikt de leerling alleen voor schooldoeleinden.

Schoolbenodigdheden

Voor onze school heeft de leerling nodig:

 • Een gymbroek en gymschoenen met lichte zolen, geschikt voor binnensport.
 • Een goedgevulde etui met pennen, potloden, gum, passer, geodriehoek, schaar, plakband, kleurpotloden en liniaal.
 • Een stevige multomap met tabbladen, gelinieerd papier en papier met grote ruiten (1 cm bij 1 cm).
 • Een goedwerkende rekenmachine (Casio-FX).
 • Kaftpapier.

Als de leerling geen sportkleding en/of de juiste schoenen bij zich heeft, kan hij of zij niet meedoen met de sportlessen. Wij vinden sport een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Het is bovendien een wettelijk verplicht onderdeel. Als de leerling regelmatig de sportlessen mist omdat de spullen niet op orde zijn, krijgt de leerling een onvoldoende voor gym op het rapport – waardoor je zelfs kunt blijven zitten. Bovendien is het niet deelnemen aan de sportlessen ongeoorloofd verzuim. Het op de juiste dag meenemen van sportkleding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Schoolboeken

Leerlingen van een VSO-school hebben geen recht op een gratis boekenpakket. Om ouders niet op hoge kosten te jagen, schaffen wij de boeken van ons reguliere schoolbudget aan en hergebruiken wij die ieder jaar. Het is dus belangrijk dat iedereen zorgvuldig met de boeken omgaat, zodat wij er lang gebruik van kunnen maken.

Gebruik van de boeken

Aan het begin van het schooljaar krijg je een boekenpakket van school. Zowel leerlingen als ouders tekenen voor het gebruik hiervan. Je moet deze boeken kaften en op een vaste plek in het lokaal zetten. De boeken mogen zonder toestemming de school niet verlaten! Meer informatie over de vergoeding vind je terug in de Schoolgids.