Anti-pestcoördinator

Het is ons doel dat jij je prettig en veilig voelt op school. Naast ons pedagogisch klimaat en alle afspraken, is er een antipestcoördinator die leerlingen en docenten ondersteunt bij pestsituaties of helpt om deze te voorkomen.

Op onze school is Eric de antipestcoördinator. Hij gaat in gesprek met leerlingen die betrokken zijn bij een pestsituatie, die pesten of gepest worden. Je kunt je hart luchten, jullie bespreken de pestsituatie en het gedrag dat daarbij past.Mocht het pesten niet ophouden, dan schalen we op. Ouders komen naar school voor een gesprek en de pester krijgt een officiële waarschuwing die kan leiden tot schorsing of verwijdering.

Je kunt contact opnemen met onze antipestcoördinator via jouw mentor of via de vertrouwenspersoon van school Merel (orthopedagoog).