Schoolondersteuningsprofiel

In een schoolondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen de school heeft om zorgleerlingen op te vangen. Het profiel wordt met het team opgesteld. Daarbij kijken we naar de expertise van de school en houden we rekening met de profielen van scholen in het samenwerkingsverband. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod van de onderwijszorg.