Wachtlijst

Het liefst voorkom je wachtlijsten. Als deze toch ontstaan, gaan we daar op de volgende manier mee om;

Tussentijdse instroom
Wanneer een leerling op de wachtlijst komt te staan, hanteren we het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De datum van binnenkomst van het aanmeldformulier is de peildatum. Dit betekent dat, bij het vrijkomen van een plek in een klas, een leerling die in die klas geplaatst moet worden, toegelaten wordt op basis van wie het eerst op de wachtlijst staat. Of, anders gezegd; wie het langst op een plek wacht. Mocht er nog een wachtlijst zijn uit de aanmeldingsperiode voor nieuwe schooljaar, dan wordt die wachtlijst eerst op basis van de voorrangsgronden weggewerkt, waarna het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ van toepassing wordt.

Aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar, voor alle leerjaren
In de periode waarin de TLV’s worden uitgegeven voor het nieuwe schooljaar (veelal TLV’s voor leerjaar 1), hanteren we een ander principe. In deze periode verzamelen we allereerst alle aanmeldingen en bepaalt de CvB welk arrangement passend is. Ouders informeren we wanneer er duidelijkheid is over de definitieve toelating. Wanneer er vanwege weigeringsgronden (bijvoorbeeld “meer aanmeldingen dan plaatsen”) een wachtlijst dreigt te ontstaan, bepalen we middels loting welke leerlingen toegelaten worden, en welke leerlingen geweigerd worden.De aanmeldingen worden op grond van de hieronder genoemde gronden in behandeling genomen. Deze voorrangsgronden zijn bepaald op basis van praktische overweging met betrekking tot de gezinssituatie, alsmede het principe ‘thuisnabij onderwijs’. De voorrangsgronden worden in deze volgorde toegepast:

1) Kinderen uit hetzelfde gezin

2) Postcodes Texel 1790-1799

3) Postcode Den Helder 1780 - 1788

4) Overige postcodes


Mochten er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan wordt op basis van loting de aanmelding in behandeling genomen. De loting vindt, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen, plaats in de eerstvolgende groep waar meer aanmeldingen aanwezig zijn dan beschikbare plaatsen. De uitgelote aanmeldingen en de aanmeldingen in de volgende groepen worden op de wachtlijst geplaatst. Bij een vrijgekomen plaats wordt er geloot tussen de aanmeldingen in de, op basis van de voorrangsgronden, eerstvolgende groep aanmeldingen die op de wachtlijst staan.


Indeling voor schooljaar 2023-2024

  internaliserend internaliserend internaliserend gemengd externaliserend gemengd gemengd gemengd
Klas

Klas 1a
Vmbo/mavo

(max 10)

Klas 1b
Vmbo/mavo

(max 10)

Klas 2a
Vmbo

(max 10)

Klas 3a
Mavo

(max 10)

Klas 1/2
Vmbo/Mavo

(max 12)

Klas 3
 Vmbo

(max 12)

Klas 4
Mavo

(max 12)

Entree opleiding
Mbo1

(max 14)

2023-2024 10 10 7 13 11 12 15 8
Ruimte geen geen geen door groepszwaarte geen geen door groepszwaarte geen geen geen tussentijdse instroom