Stage/BPV

Op onze school maken leerlingen (in de Leer-Werk-Trajectklassen) kennis met een diversiteit aan vaardigheden in een arbeidsomgeving via verschillende stages. In het tweede jaar lopen leerlingen vier keer een maand lang één dag per week stage in verschillende bedrijven. In het derde jaar lopen leerlingen voor hun interne stage enkele dagen mee in de keuken (horeca) van de school.

Externe stage

Ook gaan leerlingen vanaf het derde leerjaar op externe stage. Denk aan een stage in de horeca, techniek, detailhandel of zorg en welzijn. We bieden geen standaard-stageplaatsen want de stage moet passen bij de kwaliteiten en de motivatie van de leerling. We gaan voor stages waar leerlingen hun talenten optimaal kunnen benutten en volledig in hun kracht staan, dan krijgen ze positieve feedback en dat is belangrijk voor hun groei. De stagecoach en stagebegeleider van elke leerling onderhouden intensief contact tussen de leerlingen en de verschillende stagebedrijven.

Stage valt onder de onderwijstijd en is verplicht.

Extra certificaten

Het is op onze school mogelijk om het certificaat voor Veiligheid Checklist Aannemers (VCA) te behalen. Op de afdeling Horeca kunnen leerlingen schoolcertificaten behalen voor het werken met bepaald gereedschap of het beheersen van verschillende technieken.

Uitstroomprofiel/Vervolgonderwijs

Leerlingen verlaten onze school met een diploma waarmee zij verder kunnen leren in het vervolgonderwijs. Dat kan zijn een MBO 1, 2, 3 of 4-opleiding of een HAVO-opleiding aan een reguliere middelbare school.