Missie en visie

Missie en visie

De Spinaker is een school voor speciaal onderwijs Cluster4, waar onderwijs wordt gegeven aan leerlingen die door hun gedrag en / of psychische problemen zodanig worden gehinderd in hun functioneren dat ze geen onderwijs kunnen volgen op een reguliere voortgezet onderwijs school. We proberen onze leerlingen de voorwaarden om te kunnen leren te bieden zodat ze een normale schoolopleiding kunnen volgen op hun eigen niveau.

Dat kan variëren van leerlingen die middels stages toe worden geleid naar werk, of toegang krijgen tot het MBO-onderwijs, tot leerlingen die een regulier programma volgen dat tot (staats)examens kan leiden.

Onze school werkt daartoe samen met veel scholen en instellingen in Den Helder, met Scholen aan Zee voor passend onderwijs, met de Stichtingen Parlan en Mee voor hulpverlening. Daarnaast heeft onze school veel contacten met scholen van Stichting Samenwerkingsscholen in Den Helder.

Onze school wil een school zijn waar leerlingen niet bang hoeven te zijn, waar rust is en wordt gewerkt. Een school die er netjes uit ziet en waar leerlingen weer het gevoel krijgen dat ze wél kunnen presteren en dat ze de moeite waard zijn.

Onze school wil samenwerken met de ouders van onze leerlingen. De problematiek van de leerlingen maakt dat wij het niet alleen kunnen, maar de ouders nodig hebben. onze school wil ouders dan ook meer betrekken bij de school dan in het verleden het geval was.