Kr8

Edu’Actief heeft een competentiegerichte leeromgeving ontwikkeld: Kr8. Een effectieve methode waarmee uw leerlingen kansrijk, gemotiveerd en competent de arbeidsmarkt betreden of doorstromen naar een vervolgopleiding.

Werken met Kr8

Kr8 is competentiegericht onderwijs. Dat wil zeggen dat de praktijk het vertrekpunt is, er geen aparte vakken worden aangeboden, de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn leerproces en dat u hem begeleidt. Onderwijs op maat is het devies. Dat kan doordat Kr8 rekening houdt met de grote verschillen binnen de doelgroep wat betreft leeftijd, interesse, instapniveau en persoonlijke omstandigheden.

Kr8 is veel praktijk

De deelnemer leert het liefst en het best door te doen. De methode Kr8 voorziet u van veel praktijkopdrachten die deelnemers zowel op school als bij een bedrijf kunnen uitvoeren. Deze opdrachten verwijzen naar de informatie die Kr8 bijvoorbeeld via workshops, instructiekaarten en films aanbiedt. Het materiaal heeft een duidelijke structuur: Het bevat steeds dezelfde opbouw, woordgebruik en pictogrammen.

 

 

Voor meer informatie : http://www.methodekr8.nl