Informatieve websites

 

Leerplicht en RMC in de Kop van Noord-Holland http://www.lerenindekop.nl

 

Samenwerkingsverband

http://vo.swvkopvannoordholland.nl/ 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw