Schoolregels

Schoolbenodigdheden:

  • Gymbroek en gymschoenen met lichte zolen geschikt voor binnensport.
  • Goedgevulde etui met pennen, potloden, gum, passer, geodriehoek, schaar, plakband, kleurpotloden en lineaal.
  • Een stevige multomap met tabbladen, gelinieerd papier en  papier met grote ruiten (1cm bij 1 cm)
  • Een goedwerkende rekenmachine (casio fx)
  • Kaftpapier

Leerlingen die geen sportkleding en/of juiste schoenen bij zich hebben, zullen niet deel kunnen nemen aan de sportlessen. Wij vinden sport een belangrijk onderdeel van het lesprogramma en is bovendien een wettelijk verplicht onderdeel. Bij het regelmatig verzuimen van de sportlessen veroorzaakt door het niet in orde hebben van spullen zal er een onvoldoende beoordeling op het rapport komen, waardoor de kans op zittenblijven ontstaat. Bovendien is het niet deelnemen aan de sportlessen ongeoorloofd verzuim.

Het op de juiste dag meenemen van sportkleding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerlingen.

Respectvol met elkaar omgaan

Op iedere plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zijn regels en afspraken nodig om alles goed te laten verlopen. Ook de manier waarop we elkaar aanspreken of toespreken dient respectvol te zijn. Dat betekent dat we elkaar niet uitschelden of bijnamen geven. We schreeuwen niet tegen elkaar en we zitten ook niet aan elkaar of aan elkaars spullen. Verbale of fysieke agressie is al helemaal uit den boze! Leerlingen dienen te luisteren naar alle medewerkers van de school.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de school; ook niet op “stil” of uitgeschakeld. Leerlingen dienen ’s morgens hun telefoon ongevraagd in te leveren bij hun mentor. Aan het eind van de dag worden de telefoons weer teruggegeven. Als een leerling onverhoopt toch gesnapt wordt met een mobiele telefoon wordt deze voor een week ingenomen en kan de telefoon na die week door ouders afgehaald worden.

Wij gaan er vanuit dat iedere leerling in het bezit is van een telefoon en deze dan ook ’s morgens ingeleverd wordt. Als de leerling geen telefoon bezit, kunnen ouders dit schriftelijk aangeven bij de mentor.

Te laat

Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Bij regelmatig te laat komen zal het verzuim bij de leerplichtambtenaar gemeld worden.

Roken

Voor leerlingen geldt op en rondom onze school een rookverbod. Rookwaren dienen ’s morgens ingeleverd te worden bij de mentor en worden aan het eind van de dag weer teruggegeven.

Eten en drinken

  • Geen: koek, snoep, chips, energy, koolzuurhoudende dranken enz.
  • Wel: melk, vruchtensap enz…..
  • Wel: brood, sultana, liga, fruit enz…..
  • Eet- en drinktijden: 10.30 uur tot 10.45 uur en van 12.30 uur tot 12.45 uur.
  • Eetplaatsen: In het lokaal, samen met je klas en docent. Dus niet in de gangen of op het plein enz…

Muziekapparatuur en spelcomputers 

Wij zijn een gamevrije school!

Spelcomputers zijn ingeschakeld niet toegestaan in de school of op het schoolterrein. Hetzelfde geldt voor muziekapparatuur!

Zowel spelcomputers als muziekapparatuur moeten ’s morgens ingeleverd worden bij de mentor.

Bij gebruik zonder toestemming wordt de apparatuur of spelcomputer ingenomen en kan deze na een week opgehaald worden door ouders/verzorgers.

Geld

Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan dat leerlingen meer dan € 10 op zak hebben. Als blijkt dat een leerling meer op zak heeft, zal de mentor contact opnemen met ouders.

Boeken

Vreemd genoeg hebben leerlingen van een cluster4 school geen recht op een gratis boekenpakket. Om ouders niet op gigantisch hoge kosten te jagen, schaffen wij de boeken van ons reguliere schoolbudget aan en hergebruiken wij die ieder jaar.

Ondanks het hergebruik zijn wij ieder jaar een vermogen aan boeken kwijt. We streven er naar voldoende boeken van alle niveaus te hebben. Ieder jaar raken er weer boeken kwijt.

In het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een boekenpakket van school. De leerlingen moeten deze boeken kaften en op een vaste plek in het lokaal zetten.

Zowel leerlingen als ouders tekenen voor het gebruik van deze boeken. Als er een boek zoek raakt of kapot gemaakt wordt, dient deze vergoed te worden door de leerling. D.w.z. dat tegen betaling het pakket weer aangevuld wordt(de prijzen van de boeken variëren van € 10,= tot € 100,=). 

Voor werkboeken geldt dat wij éénmalig een kopie maken die leerlingen in hun map doen. Dit doen wij zodat leerlingen toch in het werkboek kunnen schrijven en wij de kosten voor boeken een beetje in de hand kunnen houden. Als u wilt dat uw kind een origneel werkboek heeft, kunt u deze op school kopen. Ook voor het kopie-werkboek geldt dat leerlingen bij kwijtraken of kapotmaken een nieuw kopie-werkboek kunnen kopen op school.

Het is dus zaak dat leerlingen goed op hun spullen passen en deze op de daarvoor bestemde plek opbergen.

De boeken mogen zonder toestemming de school niet verlaten!