Informatieavond PBS 31 oktokber 2018


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor een ouder informatieavond over School Wide Positive Behavior Support (PBS). 

Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Dit is het tweede schooljaar dat het team van de Spinaker de PBS training volgt. Omdat wij dit schooljaar PBS gaan integreren in de school willen wij u graag over deze schoolbrede aanpak informeren op:

Wanneer:          woensdag 31 oktober 2018

Waar:                 VSO De Spinaker Den Helder
Tijd:                    19.00 – 20.00 uur

Graag vernemen wij of u aanwezig kunt zijn bij deze informatieavond.