Staatsexamens De Spinaker


Alle informatie voor de examenkandidaten van De Spinaker VSO scholen vindt u hier:

centraal schriftelijk CSE 2018 
mondeling examen 2018
praktijk examen tekenen 2018