16 maart studiemiddag docenten

16 maart studiemiddag docenten leerlingen vrij vanaf 12.30 uur.

Willen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die met het leerlingenvervoer komen dit doorgegeven aan het vervoersbedrijf.